Loman de Vos Advocaten

Aansprakelijkheidsrecht

Ook als u geen letsel heeft, kunt u door toedoen van een ander toch schade lijden. Denk bijvoorbeeld aan uw auto, die alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd en die door toedoen van een ander beschadigd raakt. Ook voor dit soort kwesties kunt u terecht bij Loman De Vos Advocaten.