Loman de Vos Advocaten

Ongevallen

Op velerlei manieren kan letselschade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een:

– Verkeersongeval
– Arbeidsongeval
– Medische fout
– Een ongeval tijdens de sport
– Mishandeling

Loman De Vos Advocaten helpt u om uit te zoeken of uw schade kan worden verhaald op een aansprakelijke partij of een verzekeringsmaatschappij. Loman De Vos Advocaten voert vervolgens, uiteraard in overleg met u, de onderhandelingen met de wederpartij. En start, als het echt niet anders kan, een gerechtelijke procedure.