Loman de Vos Advocaten

Werkgevers

U als werkgever zult er niet iedere dag bij stilstaan, maar ook u kunt te maken krijgen met letselschade. In de eerste plaats als u zelf onverhoopt letsel oploopt. Maar ook als uw werknemer door toedoen van een ander arbeidsongeschikt raakt. Als werkgever moet u dan vaak wel het salaris (deels) doorbetalen. Daarnaast maakt u ook nog andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan reïntegratiekosten.

De wet biedt u de mogelijkheid om de schade grotendeels te verhalen op de aansprakelijke persoon. Hoe? Neem vrijblijvend contact op met Loman De Vos Advocaten en laat u informeren.