Letselschade

Als u door toedoen van een ander betrokken raakt bij een ongeval, kan uw leven ingrijpend veranderen. Wellicht heeft u lichamelijk of psychisch letsel opgelopen dat misschien zelfs blijvend van aard is. Misschien bent u blijvend of tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0592–304110.

Werkwijze

Loman De Vos Advocaten staat u op een persoonlijke en doortastende wijze bij. Duidelijke taal en korte lijnen. En een eerste gesprek met Loman De Vos Advocaten is voor u altijd gratis als het een zaak met letselschade betreft. Is er een aansprakelijke partij, dan zal deze de kosten dienen te dragen.

Kosten letselzaak

De aansprakelijke partij moet de redelijke kosten, verbonden aan de inschakeling van een advocaat, betalen.
Meestal kost de inschakeling van Loman De Vos Advocaten u dus helemaal niets! En voor het geval de kosten onverhoopt niet op een derde kunnen worden verhaald, worden vooraf aantrekkelijke afspraken met u gemaakt.

Heeft u een vraag over letselschade?

Loman De Vos Advocaten – Assen

Mail ons direct

Rechtsgebiedenregister

Gert Loman en Chris de Vos hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: letselschaderecht.

Wat doen wij voor u?

Loman de Vos Advocaten

Loman De Vos Advocaten is opgericht door Gert Loman en Chris de Vos. Het kantoor richt zich voornamelijk op letselschadezaken. Zowel Gert als Chris hebben hun sporen op het gebied van advisering, alsmede het voeren van onderhandelingen en gerechtelijke procedures in letselschadezaken, meer dan verdiend. Gert houdt zich al vanaf 1995 bezig met letselschadezaken, Chris sinds 1998. Vanwege de raakvlakken met het letselschaderecht zijn ook het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht specialismen van Loman De Vos Advocaten.

De filosofie van Gert en Chris is dat hun cliënten het meest gebaat zijn bij gespecialiseerde dienstverlening. Die vinden ze bij Loman De Vos Advocaten. Zowel Gert Loman als Chris de Vos hebben de Grotius Opleiding Personenschade met goed gevolg afgerond en zijn lid van de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA). Gert en Chris werken nauw samen met een team van medisch adviseurs.

Transparantie en korte lijnen. Dat kunt u bij Loman De Vos Advocaten verwachten.